Ny undersøgelse: Askerøds beboere er glade for deres hjem


En ny tilfredshedsundersøgelse viser, at beboerne i Askerød er glade for at bo i området

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

89 pct. af de adspurgte i den nye undersøgelse svarer, at de er enten meget tilfredse eller tilfredse med deres bolig. Tilfredshedsundersøgelsen er udført for administrationsselskabet BO-VEST, og formålet er at få et indblik i beboernes tilfredshed med deres boliger, boligområdet og administrationsselskabet.

I undersøgelsen er beboerne bl.a. blevet bedt om at svare på, hvilke faktorer der var afgørende for, hvor tilfredse de er med at bo i deres lejlighed i Askerød.
ASK maj17aDet er særligt lejlighedernes køkken og bad, den generelle stand af lejlighederne, forholdet mellem huslejen og lejlighedernes størrelse samt trygheden i området, der har været de mest afgørende faktorer for beboernes høje tilfredshed med at bo i Askerød.

Elsker vores lejlighed
To af de beboere, der er glade for at bo i Askerød, er Inger og Benny Nielsen.
”Vi er simpelthen så glade for at bo her. Vi elsker vores lejlighed, og vi kunne ikke drømme om at skulle flytte herfra. Næ, vi flytter ikke, før vi skal bæres ud,” siger Inger Nielsen, der har boet i Askerød siden 1975.
”Det her er en skøn lejlighed. Den er lys, og der er masser af plads. Det er blevet et rigtig lækkert område efter renoveringen. Her er grønne områder, og vi er tæt på både stationen og centeret. Det er bare et rigtig dejligt sted at bo,” fortsætter Benny Nielsen.
IngerLeif
For nogle år siden overvejede ægteparret at flytte fra Askerød, fordi området på det tidspunkt var præget af en del uro og ballade. Men det kunne de alligevel ikke få sig selv til.
”Vi fortrød, for vi er jo så glade for at bo her, så vi ville nødigt væk. Heldigvis ombestemte vi os, inden det var for sent, og det er vi jo bare endnu mere glade for i dag, hvor her igen er så dejligt,” fortæller Inger Nielsen.
IngerLeif2Ægteparret er specielt glade for deres store altan, som de har indrettet med borde og stole og masser af blomsterkrukker.
”Vi bor jo nærmest derude om sommeren,” siger de.

Masser af venner
Inger og Benny er også medlem af flere af de klubber, der er i Askerød. Fx Seniorklubben, Vinklubben, Fiskeklubben og Billardklubben. Det store sociale samvær og netværk i området er medårsag til, at de er så glade for at bo der.
”Det er så hyggeligt, når vi mødes. Særligt når man er i vores alder, så er det dejligt at mødes med andre og sludre og lave aktiviteter sammen. Og så er det så hyggeligt, for man møder næsten altid nogen, som man kender, når man går på stierne eller i centeret. Så stopper man lige og snakker lidt. Det betyder meget for os, og vi glæder os meget over alle de venner, vi har fået her,” fortæller Benny Nielsen.

Trygge i Askerød
Som en del af undersøgelsen blev beboerne også spurgt om deres tryghed ved at bo i området. Her svarede 75 pct., at de føler sig enten trygge eller meget trygge ved at bo og færdes i Askerød, mens 14 pct. svarede, at de hverken var trygge eller utrygge.
Benny og Inger Nielsen har som nævnt også boet i området, da der var uroligheder, hærværk m.m.
”Men det er jo længe siden efterhånden, og vi føler os trygge og glade ved at bo her,” siger Inger Nielsen, der også fortæller, at de har en rigtig god kontakt med ejendomskontoret.
”Det lytter, hvis man kommer med noget, og så gør de rent faktisk noget ved det. Så beboernes ønsker bliver taget alvorligt,” forklarer hun.

Direktøren: Meget vigtige svar
Tilfredshedsundersøgelsen er et redskab for BO-VEST, som administrationsselskabet kan bruge, når der eksempelvis skal planlægges og budgetteres, udføres forbedringer i lejlighederne om området, udvikles nye tiltag m.m.
Derfor værdsætter direktøren i høj grad de nye input, som undersøgelsen giver.
”Vi er meget glade for de tilbagemeldinger og svar, som vi får fra beboerne i sådan en undersøgelse, for det giver os et bedre udgangspunkt for vores arbejde. Vi vil gerne udleje boliger, som folk har lyst til at blive boende i i rigtig mange år, og derfor er det yderst relevant for os at vide, hvad der er vigtigt for beboerne, og hvad der gør dem glade og trygge i deres område. Vores beboere er vores bedste indgang til området, så alle deres svar er meget vigtige for os. Både de positive og dem, hvor der er plads til udvikling og forbedring,” siger Ulrik Brock Hoffmeyer, der er administrerende direktør i BO-VEST.

ASK maj17d

Tilfredshedsundersøgelsen blev udført af analysebureauet Megafon og er baseret på både telefoninterviews og online spørgeskemaundersøgelse. Tilfredshedsundersøgelsen er lavet for alle BO-VEST boligafdelinger,og er udført i efteråret 2016.


Masser af mål og glade børn


Skyyyyd! Over til venstre! Ja ja kom så! Der blev heppet, driblet og scoret mål hele lørdagen, da der blev afholdt stor fodbolddyst i ValHallen

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Stemningen var i top, da omkring 100 børn og unge mødtes til fodboldturnering i ValHallen lørdag. Turneringen var et gratis tilbud til børn fra hele Greve, og 20 hold i fire aldersgrupper fra 6-16 år deltog i turneringen, der var arrangeret af Hundige Boldklub og Greve Nord Projektet med støtte fra DIF.
Lørdag genlød ValHallen derfor af heppen og boldspark, og de mange fodboldspillere gav den gas på banen, for de ville alle gerne vinde medaljer og præmier.

Previous ◁ | ▷ Next


Vi elsker at spille fodbold

Et af holdene var Nullermændene, der vandt aldersgruppen 10-12 år. Conrad, Rasmus, Hjalte, Daniel og Alfred havde spillet de andre hold ud og kunne derfor stolt modtage deres medaljer, mens forældrene og de andre tilskuere klappede.
”Det er rigtig skægt at være med! Vi elsker at spille fodbold,” sagde Hjalte, og hans nullermands-medspiller Conrad fortsatte:
”Ja, og så har man det sjovt samtidig. Det er skægt at spille mod de andre hold, for der er mange, som vi ikke kender”.
pic8Det er ikke fordi, Nullermændene har siddet stille for længe og er blevet støvede, at de hedder, som de gør.
”Det er da fordi, at vores trøjer er grå som nullermænd,” forklarede Daniel.
Nullermændene spiller normalt sammen i Greve, så de er vant til at sparke til hinanden. Men turneringen var åben, og der var også en del hold med, der ikke i hverdagen spiller fodbold i en klub.

En god premiere
Det er første gang turneringen bliver afholdt, og det er meningen, at det skal være et årligt arrangement. Turneringen var planlagt, så alle hold kom til at spille minimum tre kampe. For dagen handlede i lige så høj grad også om at have det sjovt og møde andre børn og unge fra området.
Formanden for Hundige Boldklub, Jan Holst Andersen, glædede sig over, at der var så mange børn og unge med, selvom det var første gang, turneringen blev afholdt.

”Vi ved jo, at sport er rigtig godt til at knytte børn og unge sammen. Det har været så fedt at se, hvordan børnene og de unge hygger sig. Der er rigtig god stemning, og de giver den gas på banen og spiller rigtig fint fodbold,” siger han og fortsætter:
”Det har været en rigtig god dag med masser af glade børn, og jeg er sikker på, at det bliver endnu større næste år også. Alle deltagerne får deres røde spillertrøjer med hjem som en gave, så de også kan fortælle deres kammerater om det og huske tilbage på en god dag”.
Deltagerne fik alle en flot fodboldtrøje, der sammen med præmierne var doneret af DIF get2sport, og til nummer 1 og 2 i hver pulje var der også medaljer og præmie, der blev overrakt under klapsalver og hujen fra tilskuerne.
pic5

Seje frivillige

Når der skal afholdes en heldags-turnering med så mange hold, er der mange praktiske ting, der også skal være styr på. Det var frivillige fra Hundige Boldklub og Klub Godset, der stod for fx at være dommer, sørge for kampprogram, uddele trøjer og forplejning til deltagerne m.m.

Martin Stærk Hansen, der er børne- og ungemedarbejder i Greve Nord Projektet, glæder sig også over, at se en del af de børn, han kender fra området spille bold og hygge sig.
”De liver helt op, når de spiller, og det er dejligt at se, hvordan de også hepper på deres kammerater, når det er deres tur,” siger han.
Martin Stærk Hansen forklarer, at turneringen er en god måde at starte det nye get2sport samarbejde på.pic3
Turneringen er en del af det DIF get2sport koncept, som Hundige Boldklub blev en del af sidste efterår. Formålet er udover at skabe en masse gode oplevelser for områdets børn og unge at styrke frivilligheden i og omkring klubben og at styrke samarbejdet mellem boldklubben, kommunen og Greve Nord Projektet bl.a. til gavn for de børn, der kommer fra mindre ressourcestærke familier.
”De frivillige lægger en kæmpe indsats i det, så det er rigtig dejligt, at det hele spiller. Det er også med til at vise klubben frem fra sin bedste side for både forældre og børn, der måske kunne have lyst til at starte til fodbold eller blive frivillige i klubben,” fortæller han.

Resultater:

Der var både drenge og piger på holdene, der selv havde meldt sig til med deres holdnavn.
Herunder kan du se nr. 1 og 2 fra hver pulje:
Årgang 6-9 årcollage
1: 4 kløver
2: FC Hundige

Årgang 10-12 år
1: Nullermændene
2. Street Kings

Årgang 12-14 år
1: Sunpower
2: FC Drenge

Årgang 14-16 år
1: Team Hamudi
2: Team Markus

Se mange flere billeder på Hundige Boldklubs facebookside her

Hyggeligt kulturmøde i Café Ask


Kendskab giver venskab, siger de kloge. Men selvom lysten er der, er det ikke altid lige let at komme i kontakt med sine naboer, der har en anden kultur. Man kan være lidt nervøs for, hvad man skal sige og gøre, og tænk nu hvis, de ikke forstår, hvad jeg siger?

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Her i Greve Nord Projektet er en vigtig indsats at samle beboerne og skabe rammerne for gode møder mellem alle områdets beboere.
Derfor var det en oplagt mulighed for helt spontant at præsentere to beboergrupper for hinanden, da de begge var i Askerød onsdag eftermiddag.
Billede 3
Den ene gruppe var de kvinder, der deltager på Greve Nord Projektets integrations- og forældrekursus ’Trivsel i familien, det gode medborgerskab’. Kvinderne har alle anden etnisk baggrund end dansk, og de har boet i Danmark i flere år, men deres netværk består stadig primært af andre kvinder og familier med anden etnisk baggrund.

Billede4Den anden gruppe var etnisk danske Greve Nord-borgere, der var kommet til foredrag i Café Ask. Hundige Kirke havde inviteret til et oplæg om mødet mellem kulturerne, hvor Greve Nord Projektets medarbejder Nadia Ismail fortalte og forklarede om sit arbejde som brobygger mellem flere kulturer. Nadia har selv boet i Danmark i 22 år, og har i rigtig mange år arbejdet med integration og som brobygger mellem det danske samfund og områdets nydanske borgere.
Billede 2
Så da Nadia var færdig med sit oplæg, og kvinderne var færdige på deres kursus, inviterede vi de to grupper til at mødes og hilse på hinanden.
Det blev til et hyggeligt eftermiddags-kulturmøde, hvor de beboere, der bor få minutter fra hinanden, men alligevel sjældent får talt sammen, fik mulighed for at hilse på hinanden og få en snak om, hvordan det er ”i den anden kultur.”


En ny og helt anden værktøjskasse til ejendomsfunktionærerne


Ejendomsfunktionærerne kommer ind hos mange beboere, og nogle gange møder de også beboere, der har det rigtig svært. Men hvad gør man i den situation?

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

”Goddag det er Hans fra ejendomskontoret. Jeg skulle se på vandhanen?”
Det er et helt klassisk eksempel, som kunne være taget ud af ejendomsfunktionærernes hverdag, og som i langt de fleste tilfælde forløber helt som planlagt.
Men nogle gange opstår der situationer, hvor ejendomsfunktionærernes ”rutineopgaver” pludselig udvikler sig til slet ikke at være rutine.
For hvad gør man, hvis man kommer op til en beboer, der har en psykisk lidelse og måske har det rigtig skidt eller reagerer aggressivt? Eller som måske har isoleret sig fra omverdenen og lever i en lejlighed, der er tæt på sundhedsfaregrænsen? Og hvem kontakter man efterfølgende?
Det var nogle af de emner, der blev sat fokus på, da Greve Nord Projektet tirsdag afholdt temakursus for medarbejderne på ejendomskontorerne i de fire boligområder i Askerød, Gersagerparken og Gudekvartererne/Klyngen.
kursusfordrift2
En anden værktøjskasse

Ejendomsfunktionærerne har mange vigtige arbejdsopgaver både inde i lejlighederne og udendørs i boligområderne. Det betyder, at de kommer i kontakt med rigtig mange beboere og ser og hører rigtig mange ting. Desværre er det en fælles oplevelse fra de fire ejendomskontorer, at medarbejderne oplever flere og flere situationer, som de ikke er klædt på til at skulle håndtere. Dels fordi det ikke er en del af deres ”normale” arbejdsopgaver, og dels fordi situationerne har ændret sig.
Derfor har medarbejderne efterlyst mere viden og redskaber til, hvordan de skal tackle de nye situationer og de udfordringer det kan medfører, når beboere med psykiske lidelser eller andre udsatte beboere bor alene i de almene boliger. En anden og alternativ værktøjskasse end den med skuetrækkeren og vaterpasset.ejendomsfunktionaerEjendomsfunktionærerne vil gerne rustes bedre, så de kan yde den bedste service overfor beboerne og gøre deres arbejde, og samtidig vil de gerne kunne gå på arbejde og føle sig trygge, når de fx skal op og tjekke en vandhane eller et vindue, der skal udskiftes.
Derfor er et øget samarbejde med ejendomskontorernes personale en højt prioriteret indsats i det nye Greve Nord Projekt, som startede i efteråret 2016.
Indsatsen skal både hjælpe ejendomsfunktionærerne i deres dagligdag, men også understøtte den eksisterende indsats på området, så både de udsatte borgere selv, men også deres naboer får større trivsel i boligområdet og en rolig hverdag.

Gode råd fra mange parter
Tirsdag eftermiddag havde en række af medarbejderne fra ejendomskontorerne og lagt arbejdshandskerne, for for engangsskyld var det deres tur til at sidde ned og arbejde.
For at give ejendomsfunktionærerne et indblik i de mest udbredte psykiske lidelser eller andre udfordringer, som borgerne kan have, havde vi derfor inviteret en række faglige oplægsholdere.
Kim fra kampagnen EN AF OS fortalte sin meget personlige historie om sin egen rejse gennem psykisk sygdom med flere indlæggelser til i dag, hvor han har det godt. Han gav indblik i, hvordan det er at kæmpe med en psykisk lidelse, og hvordan omverdenen kan agere i mødet med den udsatte beboer bedst muligt. Hvordan undgår man at situationen spidser til, og hvad kan de forskellige parter gøre?
kursusfordrift1
Hvor skal man ringe hen?

En meget stor del af indsatsen omkring de udsatte beboere er også det løbende samarbejde med Greve Kommunes eksisterende indsats og tilbud. Fx er det vigtigt, at ejendomskontoret ved, hvem der er kontaktperson for borgerne, så de ved, hvem de skal kontakte, hvis der opstår en uhensigtsmæssig situation.
To af kommunens Støttekontaktpersoner fra Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) var derfor med for at fortælle om deres opsøgende arbejde, og en medarbejder fra Greve Kommunes Rådgiverteam, der fortalte om, hvilke tilbud og muligheder kommunen har ift. at hjælpe og støtte de udsatte borgere. Tilsammen gav de tre oplæg både gav ny viden, redskaber og en understregning af, at dialog og samarbejde er vigtigt og nødvendigt.
Kurset var et i rækken af flere kurser, og alle var enige om, at det er et rigtig godt forum og samarbejde, der er sat i gang. Der var mange spørgsmål og dialog omkring, hvad vi alle kan gøre for at skabe de bedste rammer og vilkår.
Udover at parterne kan dele viden og debattere de forskellige muligheder, så er det også her, de kan få sat ansigt på hinanden, så alle ved, hvem man skal kontakte.

Temaet for Bydelskonferencen
Indsatsen for borgere med psykiske lidelser og andre udsatte beboere var også temaet for årets store Bydelskonference, hvor 65 fagfolk, lokalpolitikere, beboerrepræsentanter, eksperter m.m. var mødt op for sammen at debattere, hvordan parterne fremadrettet kan arbejde bedre sammen om udfordringerne.
Du kan læse mere om konferencen her
pic1


Sundhed skal være en naturlig del af vores hverdag


På Sundhedsdagen kunne beboerne få inspiration til, hvordan de kan få en sundere livsstil i hverdagen, uden at det behøver blive kedeligt eller tidskrævende

Af Sarah Ziegler Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Løftede pegefingre og dårlig samvittighed er ikke nødvendigvis vejen til et sundere liv. Det er vigtigere, at sundhed bliver en helt almindelig del af din hverdag.
Hvis du hele tiden skal gå og minde dig selv om, at det er vigtigt at være sund, og at du bør gøre dit eller ikke bør gøre dat, så kan en sund livsstil meget hurtigt blive en sur pligt, som man går død i. Derfor handler det om at gøre en sundere livsstil til en del af dagligdagen, så det sker helt uden, at man nødvendigvis tænker så meget over det.

Sundhed handler om at have det godt
Ved årets store Sundhedsdag i Greve Nord var der derfor maser af gode råd og inspiration til, hvordan man meget let kan få et sundere liv. Fx ved at bytte nogle af madvarerene ud med de grovere udgaver, skære ned på sukkerindtagelsen og få bevæget kroppen. For sundhed handler også om, at man skal have det godt. Ikke kun i kroppen, men helt generelt.

Previous ◁ | ▷ Next

Café Ask var omdannet til en stor sundhedsmesse, hvor der var boder med forskelig information, smagsprøver, gode råd, vejledning og bl.a. mulighed for at få målt fx lungefunktion, blodsukker og blodtryk. Man kunne også få testet sin viden om forskellige former for sundhed i quizzerne, og fx kom det nok bag på mange, at letmælk faktisk indeholder lige så mange kalorier som cola pr. 100 gram.

Op og ned til 5. sal
Greves borgmester Pernille Beckmann åbnede Sundhedsdagen, og hun fortalte, hvordan hun selv kan have svært ved at følge alle de sunde råd, når hun har travlt som borgmester.
”Det er ikke altid lige let at nå at få de sunde måltider med masser af grønt, når man er så meget på farten. Men derfor har jeg fundet andre måder at gøre dagen sundere. Fx tager jeg trappen op og ned mange gange til 5. sal, hvor jeg har kontor på Rådhuset. Det er god motion i stedet for at tage elevatoren. Det handler om at finde de sunde alternativer, der passer ind i ens egen hverdag,” sagde hun.
Previous ◁ | ▷ Next

Sundhedsdagen er en dag for alle borgere i hele Greve Kommune, og borgmesteren glædede sig over, at der endnu en gang var mødt mange mennesker op.
”Det er en rigtig god og meget vigtig dag, fordi man kan komme og få ny inspiration og få tjekket, om alt er, som det skal være. Det er ikke altid, man lige husker at bestille tid hos lægen til blodtryk eller andet, men så kan man komme og få det gjort her, mens man hygger sig med naboen. I Greve Kommune vil vi meget gerne have sunde borgere, og derfor synes jeg, at det er en rigtig god idé, fordi der kommer så mange forskellige borgere på denne dag,” forklarer hun.

Tre veninder på sundhedstur
I løbet af eftermiddagen blev Café Ask fyldt med Greve-borgere, der gerne ville finde en god vej til en sundere livsstil. Tre af dem var Birthe, Anneli og Winifred fra Greve Nord. De tre veninder havde læst om Sundhedsdagen i avisen og blev enige om at tage forbi.
IMG 4265
”Jeg har været til Sundhedsdagen flere gange før, og jeg synes, at det er en god idé med sådan en dag her. Hvis man fx ikke selv får tjekket sit blodsukker eller målt sit blodtryk, så er det en god mulighed for at gøre det her tæt på hjem. Nu er vi lidt op i årene, men det er jo også vigtigt at holde styr på, når man er yngre end os. Og ellers er der jo også mange andre ting, man kan blive klogere på. Jeg synes bestemt, at det er et besøg værd, og vi kommer da igen næste år” sagde Birthe yderst til venstre.
”Ja, nu tager man jo ikke ligefrem til lægen, medmindre der er noget galt. Så det er da dejligt, at man kan komme her og få styr på, at alt er, som det skal være. Det er lettere og hurtigere, for man kan få tjekket flere ting samtidig, og så kan man jo tage det i opløbet, hvis der skulle være noget, der skal passes ekstra på. Det er et godt tilbud, synes jeg,” istemmer Winifred yderst til venstre, inden de tre veninder gik videre. De skulle nemlig hen og have målt deres lungefunktion, og de var ret spændte på, hvis der var bedst.

UV-perler og hummus
Det er Greve Nord Projektet der afholder Sundhedsdagen i samarbejde med en række af de lokale patientforeninger, en række frivillige, Hundige Kirke, Greve Bibliotek, Greve Produktionsskole, Greve Kommunes Sundhedspleje m.fl. De besøgende kunne derfor både få lækre smagsprøver, lave UV-solarmbånd, få gode råd om tandsundhed, høre KOL-koret underholde og meget mere.

”Vi vil jo så gerne vise folk, at det ikke er trist og kedeligt at leve sundere. Man behøver ikke sige nej til alt det sjove og leve af kål og bønner. Og det er jo langt fra alle, der har tid til at svede i et motionscenter flere timer om dagen. Derfor gør vi meget ud af, at det skal være en dag, hvor helt almindelige mennesker som du og jeg kan få inspiration til, hvordan sundhed også kan passes ind i deres hverdag. Alle kan leve sundere, hvis man ændre små ting,” sagde Suzanne Magelund, der er aktivitetskoordinator i Greve Nord Projektet, og som selv underviser på motionshold. kogeboeger
”Og i øvrigt kan man sagtens lave nogle rigtig lækre retter med både kål og bønner. Det kan folk læse meget mere om ovre i de sunde kogebøger”, grinede hun.


Stor fodboldturnering skal samle områdets børn og unge


En ny stor fodboldturnering i Greve Nord bliver udgangspunktet for en hyggelig og sjov dag, hvor områdets unge kan mødes og spille bold og mødes på tværs

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

D. 13. maj bliver ValHallen samlestedet for en masse fodboldglade børn og deres heppende familier. Hundige Boldklub og den boligsociale indsats Greve Nord Projektet er gået sammen for at lave en stor fodboldturnering for alle børn og unge i alderen 6-16 år.
”Vi vil gerne lave en dejlig lørdag for alle børnene og de unge i området, hvor de kan komme og have det sjovt sammen med kammeraterne, uden at det koster noget. Vi håber naturligvis også, at deres forældre, søskende og venner vil komme og være med til at heppe, så vi kan lave en helt festdag ud af det,” siger Jan Holst Andersen, der er formand i Hundige Boldklub.

Martin Stærk Hansen, der er børne- og ungemedarbejder i Greve Nord Projektet, forklarer, at en fodboldturnering på tværs af boligområderne er en god måde at samle børnene og de unge på.
”Vi vil gerne være med til at ryste børnene og de unge mere sammen, så de kan møde hinanden over en sjov aktivitet. Der bor mange børn i de almene boligområder her, og sådan et arrangement er en god måde at samle hele bydelen,” siger han.
opslagFodbold samler
Jan Holst Andersen har været tilknyttet boldklubben i mange år, og han fortæller, at netop boldspil er en god måde at samle børn og unge.
”Det er en sjov og hyggelig ting at mødes om, og man kan altid spille bold, selvom man ikke kender hinanden så godt. Det bliver en fælles leg, som man også har at tale om bagefter. Det er desværre blevet ret udbredt, at børn og unge sidder med hver deres telefon og ikke leger rigtigt sammen. Det giver fodbold og turneringen her en oplagt mulighed for, og samtidig er det jo sundt for os alle at komme ud og bevæge os,” forklarer han.

Ved fodboldturneringen d. 13. maj skal børnene og de unge tilmelde sig som et hold, og der vil være fine sponsorerede præmier til vinderne af hver aldersgruppe.
Billede 1 Fodboldturnering i Greve Nord Greve Nord Projektet og Hundige BoldklubSom en vigtig del af fodboldturneringen er også DIF get2sport, som Hundige Boldklub officielt blev en del af i 2016. Get2sport donerer præmier m.m. til fodboldturneringen.
”Vi vil meget gerne støtte op om fodboldturneringen i Greve Nord, fordi det er et rigtig godt initiativ for en masse børn og unge, der får muligheden for at opleve glæden ved at spille bold. Hundige Boldklub er netop blevet get2sport klub for at styrke klubbens eksisterende rummelighed endnu mere. Derfor vil vi gerne hjælpe til at lokalområdets børn og unge i højere grad får indsigt og lyst til at blive en del af fællesskabet i og omkring Hundige Boldklub. Også de børn og familier, der måske ellers ikke ville opsøge klubben”, siger Lars Kruse, der er konsulent i DIF get2sport.

Samarbejde for børnene
”Det er helt gratis at være med, for vi vil gerne lave en god og sjov dag for de børn og unge, der har lyst til at være med. Der er ikke nogen, der skal være afholdt fordi, det koster penge. De skal bare have en dejlig dag, som de kan se tilbage på og glæde sig over,” fortæller Martin Stærk Hansen.
Fodboldturneringen er åben for alle, og at man ikke behøver spille hverken i Hundige Boldklub eller nogen anden fodboldklub for at være med.
”Det er jo også en måde for de unge at prøve sig selv af og se, om det er noget, de kunne tænke sig at blive en del af,” forklarer Jan Holst Andersen.
Billede 2 Fodboldturnering i Greve Nord Greve Nord Projektet og Hundige BoldklubFodboldturneringen er en del af et større, løbende samarbejde mellem Hundige Boldklub og Greve Nord Projektet. Formålet er at kunne bruge hinandens viden og muligheder til dels at hjælpe nogle af de børn og unge i gang, der gerne vil gå til fodbold, men også sammen at støtte op om de børn og familier, der ikke har så mange ressourcer eller oplever udfordringer i hverdagen. Her kan der være store fordele i at foreningslivet, boligorganisationerne m.fl. arbejder sammen for at støtte både børnene og familierne.

Vil du spille med?
Fodboldturneringen afholdes d. 13. maj kl. 10-18 i ValHallen, Hedelunden 2, 2670 Greve. Det er helt gratis at spille med, og man kan deltage, hvis man er mellem 6 og 16 år. Man skal tilmelde sig som hold på max 5 deltagere, og det er vigtigt, at man tilmelder sig før selve turneringen, for der er kun plads til et vist antal hold.
Man kan tilmelde sig til Jan fra Hundige Boldklub på: 40 30 11 11 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Eller Martin fra Greve Nord projektet på: 60 35 46 77 / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Pladserne fordeles efter først til mølle, så det er bare om at få meldt sig selv og sit hold til. Du kan læse mere på www.grevenord.dk.

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere

Bankospil i hele 2018

banko - web

Kom og vær med - skriv dem i kalenderen med det samme

Læs mere her