Askerød ikke længere på ghettolisten


Effektivt samarbejde er årsagen til, at området nu er ude af listen over udsatte boligområder

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Boligområdet Askerød i Greve Nord kan nu ikke længere betegnes som et særligt udsat boligområde. Området er nemlig ikke længere med på den liste, som regeringen hvert år udgiver over landets særligt udsatte boligområder, den såkaldte ghettoliste.
Af den netop offentliggjorte liste fremgår det, at Askerød nu kun opfylder ét enkelt af de fem kriterier, der er afgørende for, om et område betegnes som særligt udsat.
Askeroed august 2017Det ene kriterium som Askerød stadig opfylder er kriteriet for andelen af 30 til 59-årige, der alene har en grunduddannelse. I Askerød udgør denne gruppe beboere mere end 50 pct. af samtlige beboere i aldersgruppen.
Sidste år opfyldte Askerød tre af de fem opstillede kriterier, og der er derfor tale om en bemærkelsesværdig positiv udvikling i området.
”Det er en rigtig god nyhed, som vi naturligvis glæder os over. I BO-VEST er vi glade for, at den positive tendens, som alle dem, der bor i området, og alle os der arbejder for at styrke området, har kunnet mærke, nu også kan ses på de tørre tal. Der er godt gang i samfundshjulene, hvilket også er med til at præge den positive udvikling, men hovedsagen er, at det nu også på tallene kan ses, at det for alvor går den rigtige vej”, siger Ulrik Brock Hoffmeyer, direktør i BO-VEST, der administrerer Askerøds 680 lejemål.IMG 1695

Effektivt samarbejde og fortsat fokus
Selvom Askerød fra 1. december 2017 er ude af ghettolisten er alle parter også enige om, at det ikke er ens betydende med, at man kan hvile på laurbærrene. De tal, der er afgørende for, at Askerød ikke er på listen i år, skifter med en relativt lille margen fra år til år. Det betyder, at der er behov for et fortsat fokus og samarbejde.
”Vi glæder os naturligvis over, at Askerød nu ikke længere er på listen. Det er et udtryk for at indsatserne virker. Men ift. opgørelser som disse er der tendens til, at det er to skridt frem og et tilbage, fordi det er så små maginaler, der er afgørende for procentfordelingerne. Vi skal fortsat arbejde på at styrke området og bebeboerne, for vi har jo set, at det er de lange seje træk, der virker. Derfor er vi i Greve Kommunen også glade for, at der i den nye helhedsplan Greve Nord Projektet er stort fokus på at få endnu flere af områdets beboere i beskæftigelse,” siger Greves borgmester Pernille Beckmann.
I Greve Nord Projektet er man enig.
”Vi er meget glade for, at blive bekræftet i, at indsatserne i området virker. Men det betyder ikke, at vi kan læne os tilbage. Der er stadig udfordringer, som er vigtige at holde fokus på,” siger sekretariatslederen og fortsætter:
”Greve Nord Projektet dækker over et bredt tværgående samarbejde mellem kommune, boligorganisationer, frivillige organisationer og beboere. Vi forsætter, hvor vi allerede er. Nemlig at forene vores kræfter på kryds og tværs af organisationer”.

Listen løfter ikke
Som formand for områdets 1540 beboere glæder afdelingsbestyrelsesformand Jørgen Fahlgren sig over at hans og naboernes hjem nu ikke længere er på den negativt klingende liste. Men ligesom borgmesteren og sekretariatslederen er han enig i, at der stadig er udfordringer at løse.
IMG 1687”For os som beboere er det da dejligt, at vores hjem, som vi holder så meget af, ikke længere bliver stemplet som en ghetto. Men det ændrer ikke det store i hverdagen for os. Vi har jo været af og på listen flere gange. Det der kan mærkes for os som beboere, er de langsigtede indsatser, der er i gang og som fortsætter. Det er det, der skal til for at rykke noget, ikke en placering på en liste,” forklarer han.
Hos Greve Nord Projektet og BO-VEST er man enige.
”Listen bidrager ikke til at løfte området og understøtte fælles indsats, der sker her i Askerød. I stedet bidrager den til at stigmatisere området og beboerne,” påpeger Majken Rhod Larsen, der bakkes op af direktøren for BO-VEST.
”Vi synes, at listen og dens stigmatisering er træls. Men samtidigt vil vi gerne understrege, at vi naturligvis er meget opmærksomme på de udfordringer, der kan læses af tallene for vores boligafdelinger, fordi vi gerne vil tilbyde attraktive boliger, hvor folk har lyst til at blive boende i rigtig mange år,” siger Ulrik Brock Hoffmeyer.

ASK maj17bFaktaboks om kriterierne for ghettolisten
Askerød opfylder som nævnt kun ét af listens fem kriterier, nemlig andelen af beboere, hvis højeste uddannelse er en grunduddannelse. De fire kriterier, som området dermed ikke opfylder er:
1. At andelen af 18 til 64-årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 %, beregnet som et gennemsnit for de seneste to år. Askerød opfylder ikke dette kriterie.
2. At andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 %. Askerød opfylder ikke dette kriterie.
3. At antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,7 % af beboere på 18 år og derover (gennemsnit for de seneste to år). Askerød opfylder ikke dette kriterie.
4. At andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse (inkl. uoplyst uddannelse) overstiger 50 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe. Askerød opfylder dette kriterie.
5. At den gennemsnitlige indkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusiv uddannelsessøgende, er mindre end 55 % af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen. Askerød opfylder ikke dette kriterie.

 Faktaboks om Askerød og Greve Nord Projektet
- Der bor 1540 mennesker i Askerød, der har 680 lejligheder
- Greve Nord Projektet er den boligsociale helhedsplan, der dækker området Greve Nord. Primært Askerød, Gersagerparken, Gudekvartererne og Klyngen
- Projektet arbejder på baggrund af fire indsatsområder: Tryghed og Trivsel, Kriminalpræventiv Indsats, Forebyggelse og Forældreansvar samt Uddannelse og Beskæftigelse
- Projektet har eksisteret siden 2008 og er finansieret af Greve Kommune, Vridsløselille Andelsboligforening, SYD-BO, Greve Boligselskab, BS61 og Landsbyggefonden


National interesse for indsatsen for udsatte beboere i Greve Nord


Greve Nord Projektet var blevet inviteret til at holde workshop om naboer med psykiske lidelser på den store konference Almene Boligdage

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Interessen for, hvad vi i Greve Nord gør for at skabe bedre trivsel for beboere med psykiske lidelser, for naboerne og ejendomsfunktionærerne, var stor ved konferencen i Aarhus. 85 beboerdemokrater og fagfolk fra hele landet var mødt op for at høre, hvordan vi arbejder med udfordringerne i de almene boligområder i Greve Nord.
oversigtGreve Nord Projektet har i samarbejde med Greve Kommune, områdets fire boligorganisationer, driftspersonalet fra de fire ejendomskontorer og andre samarbejdspartnere de seneste år haft stor fokus på de udfordringer, det medfører, når beboere med psykiske lidelser bor dør om dør med andre borgere.
Der er igangsat en række tiltag og samarbejder på tværs, der skal være med til at sikre trivsel og glæde ved at bo her for alle beboere med og uden diagnoser og et bedre arbejdsmiljø for det ejendoms- og kommunale personale, der har kontakt med beboerne med psykiske lidelser.
”Vi oplever, at der er stadig flere af beboerne i Greve Nord, der har psykiske lidelser. Det påvirker beboerne selv, med det påvirker også deres naboer og områdets ejendomsfunktionærer. Vores opgave i Greve Nord Projektet er, at bidrage til udviklingen af Greve Nord til at være et endnu mere attraktivt sted at bo og til at være en bydel, hvor mennesker trives endnu bedre. Der skal være plads til alle beboere – både de med psykiske lidelser og de uden, forklarede sekretariatsleder i Greve Nord Projektet Majken Rhod Larsen.
majken slide
”Det drejer sig derfor om at opbygge fællesskaber og aktiviteter i området, der kan rumme alle. Hvor beboere kan mødes på kryds og tværs, og hvor beboerne selv bidrager og bærer til fællesskaberne. Vores indsatser drejer sig også om at styrke netværket omkring ejendomsfunktionærerne, så de kan få støtte og nye værktøjer til at hjælpe beboere, der for eksempel isolerer sig, misligholder lejemålet eller har en udadreagerende adfærd,” fortsætter hun.

Hvem kan vi kontakte?
Pædagogisk Psykologisk vejledning har udarbejdet et netværkskort, så de relevante parter kan se, hvem man kan kontakte, når man står i en situation med en beboer med psykiske lidelser. Greve Nord Projektet har afholdt kurser for driftspersonalet, hvor de har fået mere viden om, hvordan de skal forholde sig, hvis en beboer reagerer uhensigtsmæssigt eller ubehageligt, og samarbejdet med kommunens Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter samt Støttekontakt Personerne er blevet mere effektiviseret.
Initiativerne og tiltagene er baseret på ideer og forslag som kommunale fagfolk, fagfolk fra boligorganisationerne, beboere, boligsociale fagfolk og den boligsociale indsats udarbejdede ved den Bydelskonference, som Greve Nord Projektet afholdt i marts.

BL: Greve Nord er et godt eksempel
Det er BL – Danmarks Almene Boliger, der arrangerer den store konference i Aarhus og havde inviteret Greve Nord Projektet og vores samarbejdspartnere til at afholde workshoppen og dele erfaringerne.
paneldebat”Greve Nord Projektet er et godt eksempel på, hvordan man kan arbejde på tværs af boligorganisationer og boligområder og sammen drøfte de oplevelser og erfaringer, som ansatte har med psykisk syge beboere. Samtidig indeholder projektet relevante bud på konkrete tiltag, som kan komme andre boligorganisationer til gavn. Der er ingen grund til at opfinde den dybe tallerken, hvis der er allerede er fundet løsninger andre steder i sektoren,” sagde Bent Madsen, der er direktør i BL, og fortsatte:
”Den almene sektor skal kunne rumme alle, også folk med psykiske lidelser. Det er en opgave som almene boligorganisationer er både gode til og stolte over at løse, og som der er en bred accept af blandt beboerne. Men de seneste mange år, oplever vi, at almene beboere og ansatte i boligorganisationerne kommer til at skulle løse udfordringer, som går langt ud over forudsætningerne for de almene boligers opgave. BL har foretaget en undersøgelse, som viser, at 88 % af de ansatte i boligorganisationerne oplever store udfordringer med psykisk syge beboere. Samtidig oplever 60 % af boligorganisationerne, at problemet er stigende. Derfor er det et vigtigt tema at tage op på Almene Boligdage. Her har både beboerdemokrater og ansatte mulighed for at mødes på tværs af sektoren og drøfte de udfordringer og mulige løsninger, der findes på dette område”.


Ikke klædt på til opgaven

I Greve Nord Projektet vil vi naturligvis gerne dele vores erfaringer, og derfor drog sekretariatsleder Majken Rhod Larsen, direktøren fra BO-VEST Ulrik Brock Hoffmeyer, driftslederne Jørgen Buch, Ali Laroub og Jørgen Jensen fra henholdsvis SYD-BO, Askerød og Gersagerparken Greve boligselskab til Aarhus for at fortælle og forklare.

Mens Ulrik Brock Hoffmeyer og Majken Rhod Larsen præsenterede de mere overordnede udfordringer og løsningsforslag, som vi arbejder med i Greve Nord, fortalte de tre driftsledere om nogle af de ubehagelige og frustrerende oplevelser, som de har haft med beboere med psykiske lidelser gennem årene. De efterlyste også en række redskaber til bedre at kunne hjælpe de udsatte beboere og undgå, at situationerne nogle gange spidser til og bliver større end nødvendigt.Driftsledere web”Vi vil gerne understrege, at det ikke er fordi, vi ikke ønsker, at der skal bo udsatte beboere i vores almene boligområder. Slet ikke. Alle er velkommen, men vi vil gerne gøre vores arbejde ordentligt, og så skal vi klædes bedre på til de nye opgaver der kommer i takt med, at antallet af beboere med psykiske stiger. Vi er ansat som driftspersonale, vi er ikke socialpædagoger, så hvordan skal vi vide, hvordan vi kan hjælpe, hvis vi ikke bliver klædt på til det?” spurgte driftsleder Jørgen Buch.

Kender udfordringerne
”Det er jo også en problemstilling, som vi så udmærket kender til i Ballerup. Vi har også beboere, der har det rigtig skidt. Jeg har fået rigtig meget ny viden og gode råd til, hvad man kan gøre for at hjælpe alle parter, som jeg vil tage med hjem og fortælle min bestyrelse. Det er jo et ret indviklet emne, så derfor er det godt, at vi kan lære af hinandens udfordringer og løsninger,” sagde Lene Pedersen fra afdelingsbestyrelsen i Ballerup Boligselskab.
pici5Ved siden af hende nikker Kim Christensen. Han kan også godt genkende problematikkerne fra Frederikshavn Boligforening, hvor han er ansat som vicevært.
”Vi vil rigtig gerne hjælpe alle vores beboere, men det er svært, når vi hverken har de faglige eller tidsmæssige ressourcer. Jeg er kommet her i dag, fordi jeg gerne vil høre, hvordan de gør på ejendomskontorerne i Greve Nord. Det er et meget vigtigt emne at tage op, for det er en problemstilling, som vi alle står overfor som driftspersonale i de almene boligområder i hele Danmark,” sagde han og fortsatte:
”Så hvis de har opfundet den dybe tallerken i Greve, så vil vi da meget gerne låne den også.”

Postkassen sladrer
Deltagerne fik sig noget af en øjenåbner, da Gitte Nyberg fra kampagnen En Af Os fortalte sin personlige historie. Gitte Nyberg er fået diagnosen bipolar, og har i mange år levet med de mange udfordringer og kraftige udsving, som den psykiske lidelse medfører.
Hun fortalte bl.a. deltagerne, hvordan hun var et fuldkommen andet menneske, når hun var manisk, og hvordan det har påvirket ikke kun hendes eget liv meget negativt, men i høj grad også hendes børns.

Gitte Nyberg fortalte også, at hun ville ønske, at der var nogle naboer, en ejendomsfunktionær eller anden fagperson, der havde rakt hånden ud og spurgt, om der var noget, de kunne hjælpe hende med i de perioder, hvor hendes liv på ingen måde hang sammen. Hun bebrejder ikke nogen, men understreger samtidig, at det er vigtigt, at vi tør spørge ind og hjælpe vores naboer og medmennesker.

”De vidste godt, når jeg havde det skidt og var helt nede i kulkælderen. Bl.a. kunne det ses på, at min postkasse ikke blev tømt i flere uger. Det flød over med reklamer og aviser. Blomsterne i vindueskarmen i opgangen blev heller ikke vandet og visnede, og der flød sko og andet ude foran døren, hvilket er forbudt i opgangen. Og det var ting, jeg ellers altid havde styr på. Det er sådanne signaler, man skal kigge efter, når man gerne vil hjælpe,” forklarede Gitte Nyberg og fortsatte:
”Jeg forstår godt, at man ikke ved, hvordan man skal henvende sig eller reagere, når ens nabo har en psykisk lidelse. Man kan være bange for, hvordan de reagerer. Men derfor er det vigtigt, at vi får sat nogle ord på, hvad man kan gøre. Det kan fx bare være at komme forbi en dag med et fad frikadeller og spørge, om vedkommende har det godt, og om der er noget, man kan hjælpe med.”

Du kan læse mere om Greve Nord Projektets konference ’Beboere med psykiske lidelser og andre udsatte beboere’ her

Se flere uddrag af Gitte Nybergs personlige fortælling her

Se hele Greve Nord Projektets oplæg her

Se hele driftsledernes oplæg her

Se hele En Af Os' oplæg her


Medarbejderportræt:

Burcu: Vi skal huske at spørge børnene og de unge


”Vi skal da lytte til dem, der har en dagligdag i Greve Nord. Hvad er det, de gerne vil lave, og hvad synes de, der mangler af aktiviteter?”

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Burcu Ebru Habibi er Greve Nord Projektets nye børne- og unge medarbejder, og hun skal være den nye go-to person for Greve Nords børn og unge.
Hvad enten børnene og de unge mangler en at snakke med om et personligt problem, fordi de har svært ved at finde ud af, hvad de gerne vil lave i fritiden eller fordi, de synes, at skole og lektier er kedeligt, så står Burcu klar til at hjælpe.
Burcu 2”Jeg glæder mig helt vildt til at komme i gang med at tale med børnene og de unge. Jeg synes, at det er en fantastisk målgruppe. De har så meget energi og uforbeholden glæde i deres tilgang til tingene, og det giver mig rigtig meget energi,” forklarer hun.
Til dagligt bor Burcu i Køge sammen med sin mand, og i sommers blev hun uddannet kandidat i fagene Kultur og Sprog samt Pædagogik og Uddannelsesstudier fra Roskilde Universitetscenter.

Hej Maria!
Burcu fortæller, at hun helt fra starten vil have meget fokus på både at lave aktiviteter for områdets børn og unge som helhed, men i høj grad også have fokus på de enkelte.
”Det er vigtigt, at gøre begge dele, når man arbejder med børn og unge. Vi skal både arbejde med aktiviteter og tiltag, der kommer større grupper til gavn som fx lektiecafeer og forskellige fritidstilbud, men i høj grad også med de enkelte børn og unge, der har behov for en hånd. Det kan være i form af vejledning og som bindeled mellem den unge og skolen eller klubben,” siger hun og fortsætter:
Burcu”For mig er det vigtigt, at jeg kender de børn og unge, jeg har kontakt med. Så jeg kan sige ”Hej Maria” eller hvad de hedder, når jeg møder dem. Det giver et bedre tillidsforhold mellem os, at de kan mærke, at jeg rent faktisk er interesseret i dem, og at de ikke bare er endnu en i rækken.

Mindre snak mere handling
”I arbejdet og samarbejdet med børn og unge her i den boligsociale helhedsplan får jeg muligheden for at hjælpe og støtte en gruppe beboere og opleve udviklingen helt tæt på. Man kommer meget tæt på borgerne og lærer en del af dem rigtig godt at kende, og det kan jeg rigtig godt lide med arbejdet. Man er ude og møde folk, og det er netop det, jeg gerne vil,” siger Burcu og fortsætter:
”Jeg vil ikke sidde og tale om, hvordan man kan hjælpe de unge og få flere bedre gennem skole og uddannelse. Jeg vil ud og gøre det virkeligheden. Mindre snak, men ud og i gang og gøre det… mere handling,” siger hun entusiastisk.

26-årige Burcu er flyttet ind i Greve Nord Projektets lokaler i Gersagerparken 71, hvor hun sammen med fritids- og lommepenge-
medarbejder Lone skal lave aktiviteter og vejledning for børn og unge.
”Jeg ved jo godt, at de unge ikke bare kommer strømmende ind af døren. Jeg skal ud og gøre opmærksom på mig selv og banke på en masse døre og gå ture i området, hvor jeg kan møde de unge, komme til lektiecafeer, fællesarrangementer m.m. Jeg skal ud på skolerne og klubberne og præsentere mig selv for børnene og de unge og lærerne naturligvis. Ja, jeg skal i virkeligheden nok være ret anmassende, indtil at folk bliver opmærksom på, hvad Projektet og jeg kan tilbyde,” griner hun.

Skole og fritid
En del af Burcus hovedopgaver er at styrke områdets børn og unges glæde ved at gå i skole og at få et aktivt fritidsliv i fx Klub Godset og de lokale idrætsforeninger. Hun skal derfor samarbejde meget med områdets skoler, foreninger og fritidstilbud om, hvordan parterne kan samarbejde.
Det kan bl.a. være ved at nytænke elementer i den klassiske undervisningssituation, så også de børn, der normalt ikke føler sig gode i skolen, kan få succesoplevelser og finde ud af, at de godt kan, og at skolen ikke er en negativ ting.
burcubillede”Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er en udfordring at få nogle børn og unge til at trives med skolen og lektier. Jeg har et par ideer til, hvordan vi sammen kan arbejde med at støtte eleverne, så de selv finder en større motivation til at holde fast i skolen. Det skal naturligvis passe ind i det store arbejde, som skolerne allerede laver. Det skal være på deres præmisser, og jeg glæder mig til at komme i gang og præsentere dem for de tanker, jeg har gjort mig,” siger hun.

Medbestemmelse og ejerskab
Burcu har arbejdet frivilligt med flere børne- og ungeaktiviteter. Bl.a. har hun været lejrleder på en sommerlejr for uledsagede flygtningebørn og unge for Røde Kors og arrangeret psykosociale aktiviteter hos foreningen ICYE. Hun ved derfor, hvor vigtigt og meningsfyldt det er, at spørge børnene og de unge selv om, hvad det er, de gerne vil og har brug for.
Noget af det, Burcu overvejer at arbejde med er fx børnebestyrelser og ungeråd, hvor børnene og de unge selv får mulighed for at komme til orde og fortælle, hvad de gerne vil have, der skal ske med deres område, og hvad der kunne give dem mere lyst til at bruge de kommunale fritidstilbud og melde sig ind i sportsklubberne og foreningerne.
Burcu 1”Vi har set, at det fungerer rigtig godt i andre boligområder. Børnene og de unge får en helt anden tilgang til området og aktiviteterne og føler ejerskab, når de selv har haft medbestemmelse i, hvad der skal ske, og hvordan tingene skal fungere. Derfor vil jeg rigtig gerne starte en dialog op med områdets unge og høre dem, hvad de mener,” siger Burcu.

Kram et træ
Hvis man en dag ser Burcu stå med armene slynget om et træ i Greve Nord, skal man ikke blive overrasket. heart tree
”Jeg ved godt, at det er total mærkeligt, og mange af mine veninder synes, at jeg er helt tosset. Men for mig er det en måde at koble af på og være en del af naturen omkring mig. Jeg er veganer, og for mig er det vigtigt at være en del af naturen fx ved at gå lange ture i skoven, sove i telt og lave bål med min mand eller lave min egen helbredende urtete, hvis jeg er syg. Vi mennesker bør leve sammen med naturen og ikke bare i den,” siger hun og forklarer videre:
”Jeg føler en indre ro og en vis ærefrygt, når jeg ser et stort træ, der er flere hundrede år gammelt, og for at vise det træ respekt, kan jeg godt finde på at give det et kram. Jeg har også et fast træ hjemme i Køge, som jeg ofte besøger, hvis jeg har behov for ro i en presset hverdag.”

Mit Greve Nord træ
I de første uger her i Greve Nord kommer Burcu langt omkring i Gersagerparken, Askerød, Gudekvartererne, og det er godt, for hun er på udkig efter et godt Greve Nord-træ, der kan være hendes arbejds-træ.
”Så kan jeg tage forbi det og give det en krammer, hvis jeg lige mangler lidt ro og overskud en dag,” griner hun.

Mød Burcu
Du kan møde Burcu i vores kontorer i Gersagerparken 71, hvor du altid er velkommen til at komme ind og sige hej - også selvom du ikke er barn eller ung.
Ellers kan du sende hende en mail på eller ringe på 60 35 46 77.
”Og folk kan bare komme forbi, hvis de lige har en halsbetændelse eller andet, de døjer med. Så laver vi en kop god urtete,” siger hun med et smil.


Vi flytter lidt rundt – men vi er her stadig


De næste par dage vil nogle af projektets medarbejdere flytte pladser og få nye adresser

De unge flytter til Gersagerparken
Al ungdomsvejledningen flytter i Gersagerparken 71, hvor der vil være job- og uddannelsesvejledning for unge u. 18 år og fritids- og lommepengejobindsats. Her vil også være mulighed for at komem og få en uformel snak med vores børne- og ungemedarbejder om skole, fritidsliv, familie eller andet.

I Gersagerparken kan du altså møde:
Lone Holm Clausen, fritids- og lommepengejobindsats – 60 35 26 41 / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Burcu Ebru Habibi, børne- og ungemedarbejder - 60 35 46 77 / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ledelsen flytter til Askerød
Sekretariatsleder Majken Rhod Larsen flytter med alle sine mapper og vigtige papirer til Aktivitetshuset i Digehuset 9.

I Askerød kan du altså møde:
Majken Rhod Larsen, sekretariatsleder – 60 35 46 64 / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Dorthe Korshøj, projektkoordinator – 60 35 46 61 /Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Khadija Al Mohammedi, vejleder – 60 35 46 69 / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Gitte Henningsen, familievejleder – 60 35 46 76 / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Nadia Ismail, projektmedarbejder – 60 35 46 68 / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Kommunikationen flytter tilbage til Thors Kvarter
Kommunikationsmedarbejder Sarah Z. Ehrenreich vender tilbage til Beboerhuset i Thors Kvarter 62, hvorfra hun vil fortsætte med at fortælle de gode historier fra Greve Nord og områdets beboere.

I Beboerhuset kan du altså møde:
Suzanne Magelund, aktivitetskoordinator – 60 35 46 67 / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Sarah Z. Ehrenreich, kommunikationsmedarbejder – 60 35 46 65 / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

billedecollage


Frivillig-eksempler fra Greve Nord på DR’s kampagneside


På DR’s kampagneside Lokale Løsninger er et par af de mange frivillige indsatser fra Greve Nord med til at inspirere andre landet over

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

DR har lanceret kampagne-hjemmesiden som et online inspirationskatalog, og Greve Nord Projektet er blevet spurgt, om vi ville bidrage med nogle af de gode eksempler på frivilligt og engageret arbejde, der foregår her i området.
screenprint fra hjemmesiden
Det er ikke tilfældigt, at DR kontaktede Greve Nord for at få eksempler. For noget af det som beboerne i de almene boligområder her i Greve Nord er rigtig gode til er netop frivilligt arbejde. Både som beboerdemokrater, i diverse klubber, udvalg og foreninger, som undervisere, Venligboere, mentorer og mange andre ting.

Se eksemplerne
Her i Greve Nord kan vi glæde os over, at der er rigtig mange gode initiativer, der er baseret på frivillige kræfter og lysten til at være sammen med sine medmennesker. Hvor frivillige beboere bidrager med forskellige opgaver til gavn og fornøjelse for deres medborgere og dem selv.
Du kan se tre af dem på DR hjemmesiden her

Genbrugsbutikken
Danskundervisning
Lektiecafé
genbrugsbutik screenprint
Del jeres egen Lokale Løsning

Alle kan dele deres eksempler på godt, frivilligt arbejde på DR siden. Så det er bare med at komme til tasterne, hvis I også gerne vil bidrage med et eksempel til inspirationskataloget.

Bliv inspireret
Man kan jo også selv gå på jagt efter gode ideer til, hvad man kan lave af frivilligt arbejde. I Greve Nord Projektet vil vi altid gerne hjælpe og rådgive, hvis du har en idé til en aktivitet, som du tror, andre i området også kan være interesserede i.

Har du en idé, så kan du kontakte aktivitetskoordinator Suzanne Magelund på 60 35 46 67 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
danskundervisning screenprint2


Beboerportræt:

Birgitte: Det er absurd hårdt! Men jeg nægter at give op


De seneste måneder har Birgitte Beck utallige gange overvejet at droppe hele ideen

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Men så har hun bidt tænderne sammen og er alligevel fortsat næste dag. Hendes mål er at starte sin egen virksomhed, og den drøm er hun nu gået all in på.

Vi mødte første gang Birgitte Beck for små to måneder siden, hvor hun fortalte om sin drøm om at blive selvstændig. Hun havde tilmeldt sig Iværksætteruddannelsen hos ErhvervsCentret i Greve, fordi hun vil startet egen konsulentvirksomhed, fordi hun vil starte egen konsulentvirksomhed, der tilbyder konsulentydelser, undervisning og strukturerede forløb inden for det neuropædagogiske felt.
Birgitte Bech bMind Sense
I dag er hun kommet et godt stykke videre. Hun har bl.a. en næsten færdig forretningsplan, hendes pitchtale er snart færdigpudset, virksomheden er blevet oprettet i CVR-registeret og hos SKAT og har fået logo og navn: Mind-Sense.
Men hun er ikke kommet sovende til det.

”Det har været absurd hårdt og enormt svært. Jeg har så mange gange overvejet, om jeg ikke bare skulle droppe det hele. Det har været meget mere besværligt, end jeg nogensinde havde forestillet mig,” siger Birgitte Beck og fortsætter med et smil:
Birgittebeckc.JPG”Men så har jeg sovet på det, og dagen efter gav det igen mening at fortsætte. Jeg tror på min idé, og nu skal jeg bare have overbevist resten af verden.”
Birgitte Beck fortæller, at noget hun synes har været sværest har været at koge hendes flere timer lange detaljerede præsentationstale ned til et kort salgspitch på få minutter.


”Det har været så svært, men jeg har heldigvis fået hjælp af flere i mit netværk. De har hjulpet mig til at finde essensen i, hvad jeg kan tilbyde, hvorfor neuropædagogikken er et unikt redskab m.m. Det har været en uundværlig hjælp,” forklarer hun.

Du kan læse den første artikel om Birgitte Becks iværksætterdrøm her

Sagt jobbet op
Birgitte Beck arbejder hver dag fra hjemmet i Greve Nord på at få alle elementerne på plads, så hun, hvis alt går efter planen, kan starte sin virksomhed rigtigt op i januar 2018.
”Alt tager bare meget længere tid, end jeg havde regnet med. Jeg er jo helt på dybt vand indenfor branchen, og jeg skal lære og gøre det hele fra bunden. Så selvom man har sat sig en række delmål, må man bare indse, at det ikke altid er realistisk at nå,” siger hun.

Siden sidst har Birgitte Beck opsagt sit job i Gribskov Kommune og bijobber nu nogle timer om ugen igennem et rekrutteringsfirma, indtil hun forhåbentlig snart kan leve af sit eget firma.
”Hvis jeg vil det her, og det vil jeg, så var jeg nødt til at springe fuldt ud i det. Både fordi det tager så meget af min tid og energi, men også fordi, det handler om at have helt vandtætte skodder. Jeg kan ikke arbejde i en kommune og samtidig skulle sælge mine konsulentydelser til en anden,” forklarer hun.

Må klare det selv
En gang om ugen siden september har Birgitte Beck mødtes med de andre spirende iværksættere på ErhvervsCenter Greve. Her bliver de introduceret for alle de ting, man skal gøre når man gerne vil starte egen virksomhed. De bliver fx vejledt i at lave en virksomheds- og forretningsplan, at tro på sig selv og sin idé, at skabe kundekreds.
Birgittebeckb”Det er virkelig godt, og vi lærer rigtig meget. Men langt størstedelen af det er selvstudie, for der er ingen andre, der kan skrive min virksomhedsplan med mine visioner, så jeg må jo klare det selv” griner Birgitte Beck og fortsætter:
”De næste undervisningsgange handler om regnskaber og moms, og det glæder jeg mig meget til. For der er jeg helt fortabt.”

Næste skridt
Når iværksætteruddannelsen er slut i november, skal Birgitte Beck stå på helt egne ben. Hun håber, at hun til den tid er klar til at kontakte potentielle kunder. BirgittebeckaNæste skridt er, at hun skal have færdiggjort sin hjemmeside, præsentationsmateriale m.m.
”Jeg er indforstået med, at der de næste måneder bliver rigtig meget benarbejde. Men det bliver det hele værd, når jeg så er kommet rigtig i gang,” siger hun.

Du kan læse den første artikel om Birgitte Becks iværksætterdrøm her

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere